Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου & Μαρίνας Μαρτίνου ιδρύθηκε το 2016 με Προεδρικό Διάταγμα και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η δημιουργία δομών και προγραμμάτων που στηρίζουν την Κοινωνία σε τομείς όπως η Υγεία, η Εκπαίδευση, ο Αθλητισμός, ο Πολιτισμός, η Θρησκεία, η Επιστημονική Έρευνα και το Κοινωνικό Έργο.

To Ίδρυμα δεν ακολουθεί ανοιχτή διαδικασία αιτήσεων δωρεάς αλλά οι δράσεις του υλοποιούνται αποκλειστικά κατόπιν πρότασης και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του.

Το κοινωφελές έργο της οικογένειας Μαρτίνου υλοποιείται και μέσω της «Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ», η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2015 και εμφανίζει πλούσιο έργο σε τομείς αντίστοιχους με αυτούς του Ιδρύματος.