Υγεία

Η υγεία και το δικαίωμα πρόσβασης σε προληπτικές ιατρικές υπηρεσίες αποτελεί υπέρτατο Κοινωνικό αγαθό το οποίο πρέπει να διασφαλίζεται για όλους τους πολίτες.  Το Ίδρυμα, στον τομέα της δημόσιας υγείας, προσανατολίζεται στην πραγματοποίηση έργων υποδομής που εξασφαλίζουν την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα δημόσια νοσοκομεία στους πολίτες. Eπιπρόσθετα, πραγματοποιεί δωρεές εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού, ανακαινίζει κέντρα υγείας και εκσυγχρονίζει νοσοκομειακές μονάδες.