Θρησκεία

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με βαθιά θρησκευτική ιστορία και διαθέτει πλήθος ελληνορθόδοξων μνημείων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της. Η ανέγερση, ανακαίνιση και συντήρηση ναών και θρησκευτικών μνημείων, συγκαταλέγονται στους βασικούς τομείς δράσεις του Ιδρύματος. Στον τομέα αυτό, το Ίδρυμα ενισχύει επίσης γιορτές και θρησκευτικές πολιτιστικές εκφάνσεις, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.