Κοινωνικό Έργο

Η προσφορά στην κοινωνία αποτελεί βασικό στόχο του Ιδρύματος. Υλοποιώντας έργα και δράσεις κοινωνικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, επιδιώκει την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας εντός και εκτός επικράτειας.