Αθλητισμός

Κατανοώντας την αξία και τα οφέλη του Αθλητισμού για το σύνολο του πληθυσμού, το Ίδρυμα χρηματοδοτεί την κατασκευή ή την ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και την αναβάθμιση αθλητικών υποδομών Συλλόγων ή άλλων Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Παράλληλα, υποστηρίζει οικονομικά και ενισχύει εκδηλώσεις και προγράμματα με στόχο την προώθηση του αθλητικού ιδεώδους και του «ευ αγωνίζεσθαι».