Ο Γιώργος Παγώνης είναι Διευθυντής Τμήματος Δωρεών της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ από το 2015. Το 2002 ήταν υπεύθυνος προσωπικού στην μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης «ΕΔΡΑ», ενώ από το 2003 έως το 2015 εργάστηκε ως υπεύθυνος διαχείρισης ακινήτων στον όμιλο των εταιρειών του κου Αθανασίου Μαρτίνου. Είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.