Δημήτρης Καλάκος

Ο Δημήτρης Καλάκος είναι πολιτικός μηχανικός και από το 2005 εργάζεται στον όμιλο των εταιρειών της οικογένειας Μαρτίνου.  Από το 2015 είναι Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου και, κατόπιν της συστάσεώς του το 2016, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών  και μεταπτυχιακού τίτλου σε Έργα Υποδομής Πολιτικού Μηχανικού από το ίδιο Πανεπιστήμιο.