Ο Δημήτρης Βασιλόπουλος είναι Διευθυντής του Ιδρύματος Αθανασίου & Μαρίνας Μαρτίνου (ΙΑΜΜ), καθώς και της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ από τον Ιούνιο του 2018. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του στο ΙΑΜΜ, εργάστηκε στα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (θυγατρική της Ελβετικής Dufry AG) ως Διευθυντής των καταστημάτων στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος της Αθήνας και πριν από αυτό σε θέσεις Trade Marketing όσο και Πωλήσεων στην εταιρεία Diageo Hellas. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού από το ΕΜΠ και μεταπτυχιακού (ΜΒΑ) από το University of Houston (Texas, USA).