Ασημίνα Καραβία

Η Ασημίνα Καραβία είναι Οικονομολόγος-Φοροτεχνικός και από το 1993 εργάζεται στον όμιλο των εταιρειών του Κου Αθανασίου Μαρτίνου στο λογιστήριο του οποίου ανέλαβε θέση Προισταμένης Λογιστηρίου από το 1998. Από  το 2015 είναι Προϊσταμένη  Λογιστηρίου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου και κατόπιν της συστάσεως του το 2016, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομολόγου από την Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης και  έχει ειδίκευση στην φορολογία Νομικών και Φυσικών Προσώπων.