Αντιγόνη Μαυραγάνη

Η Αντιγόνη Μαυραγάνη είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο εμπορικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο και από το 2012 εργάζεται στον όμιλο των εταιρειών της οικογένειας Μαρτίνου. Από το 2015 δρα παράλληλα ως νομική σύμβουλος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου και, κατόπιν της συστάσεώς του το 2016 του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτινου. Είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και μεταπτυχιακών τίτλων στο εμπορικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πειραιώς και ALBA Graduate Business School, ενώ συνεργάζεται ερευνητικά με το Πανεπιστήμιο Queen Mary University of London.