Οι Άνθρωποί μας

Γενικός Διευθυντής: Δημήτριος Βασιλόπουλος

Διευθυντής Τεχνικών Έργων: Δημήτριος Καλάκος

Υπεύθυνη Λογιστηρίου: Μίνα Καραβία

Νομική Σύμβουλος: Αντιγόνη Μαυραγάνη