Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ συστάθηκε το 2015 από τους Αθανάσιο και Μαρίνα Μαρτίνου, οργανώνοντας επίσημα το ήδη εξαιρετικά πλούσιο σε ατομικό επίπεδο κοινωνικό τους έργο.

Η δράση της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ αναπτύσσεται κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

  • πραγματοποιεί έργα υποδομών στο χώρο της Υγείας, εκσυγχρονίζοντας και ανακαινίζοντας Κέντρα Υγείας και Νοσοκομειακές Εγκαταστάσεις,
  • συμβάλλει στην ανάδειξη και προστασία της Πολιτιστικής Ελληνικής Κληρονομιάς με την αναστήλωση ή αποκατάσταση μνημείων και την υποστήριξη αρχαιολογικών ανασκαφών,
  • στοχεύει στη διατήρηση της Θρησκευτικής Κληρονομιάς με έργα συντήρησης και ανέγερσης Ιερών Ναών και Μονών,
  • με γνώμονα την ενίσχυση της «δια βίου» μάθησης, υποστηρίζει με δωρεές τη λειτουργία Μουσείων, Βιβλιοθηκών και άλλων Πολιτιστικών Φορέων ή συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία νέων,
  • ενισχύει την Εκδοτική Δραστηριότητα με σκοπό τη διάχυση της γνώσης,
  • επικουρεί οικονομικά την Επιστημονική Έρευνα,
  • υλοποιεί Έργα Κοινωνικού και Φιλανθρωπικού χαρακτήρα, στηρίζοντας οικονομικά δράσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής,
  • πραγματοποιεί δωρεές σε δημόσιους φορείς και Ν.Π.Δ.Δ. με στόχο την ενίσχυση της Ασφάλειας, Προστασίας των πολιτών και της Εθνικής Άμυνας.